Zasięg

Usługę telefonu stacjonarnego VOIP

oferujemy we wszystkich strefach numeracyjnych na terenie całego kraju, wg mapki zamieszczonej poniżej:

Mapka_VOIP_niebieska_1