Komunikacja i wizualizacja

Budując  układy  sterowania  nie  sposób  pominąć  skuteczny  i   bezbłędny przesył danych z obiektów do systemów nadzoru i odwrotnie.  Coraz  więcej  systemów  sterowania  i nadzoru  pracuje  w  trybie bezobsługowym lub z ograniczonym nadzorem. Takie warunki wymuszają tworzenie układów komunikujących się na bieżąco z systemami nadzoru umiejscowionymi często w dużej odległości od monitorowanego obiektu.

Wykonujemy układy przesyłu danych oparte na łączach stałych i  radiowych.

Integrujemy stosowane w automatyce protokoły przesyłu danych w większe systemy umożliwiające zbieranie danych z systemów rozproszonych i ich wizualizację.