Układy napędowe

Współczesny układ napędowy to nie tylko sam silnik napędzający urządzenie, ale także elementy zarządzające i sterujące jego pracą.

Parametry podlegające sterowaniu to:

  • kontrolowany rozruch i zatrzymanie
  • regulacja prędkości
  • regulacja momentu obrotowego

Ponadto od układów napędowych wymaga się szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy i swego rodzaju „inteligencji” polegającej na właściwym reagowaniu na zmieniające się warunki pracy. Funkcje te realizujemy w oparciu o urządzenia łagodnego rozruchu (softstart’y) i przemienniki częstotliwości (falowniki). Oferujemy układy napędowe pomp, wentylatorów i maszyn budowane w oparciu o przekształtniki częstotliwości (falowniki) znanych producentów.

Oferujemy i dobieramy filtry i urządzenia chroniące sieci elektryczne od skutków (odkształcenia sieci i wyższych harmonicznych) stosowania układów regulacyjnych opartych o przekształtniki częstotliwości.