Układy pomiarowe

  • Zajmujemy się pomiarami wielkości fizycznych, które można zmierzyć metodami elektrycznymi.
  • Oferujemy urządzenia pozwalające uzyskane dane przetwarzać, zapisywać, archiwizować oraz przekazywać do wskazanego przez użytkownika miejsca za pomocą łaczności przewodowej lub bezprzewodowej.
  • Realizujemy instalacje pomiaru poziomu w oparciu o przetworniki ultradźwiękowe i radarowe.
  • Montujemy urządzenia do pomiaru przepływu w rurach i kanałach zamkniętych oraz otwartych w pełni oraz częściowo wypełnionych.
  • Stosujemy przepływomierze ultradźwiękowe i elektromagnetyczne.
  • W kanałach otwartych stosujemy nowoczesne urządzenia ultradźwiękowe realizujące pomiar w oparciu o korelację krzyżową.