Układy sterowania

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić układ sterowania realizowany wyłącznie w oparciu o standardowe elementy takie jak przekaźniki, przyciski sterownicze, regulatory i czujniki wyposażone w zapisane na stałe parametry robocze. Współczesne instalacje z reguły nie pracują autonomicznie. Ich parametry zależą od czynników zewnętrznych. Żeby można było w układzie sterowania uwzględnić wszystkie znaczące parametry i czynniki zewnętrzne, konieczne stało się wykorzystanie elementów przetwarzających dane niemal w czasie rzeczywistym i zmieniających parametry w zależności od potrzeb. Takimi elementami są różnego rodzaju sterowniki dedykowane lub swobodnie programowalne. Nie bez znaczenia jest też potrzeba wizualizacji procesów technologicznych. To zadanie realizują panele HMI podłączone do wspomnianych sterowników.

  • Oferujemy układy sterowania i regulacji budowane w oparciu o sterowniki dedykowane i  programowalne PLC
  • Realizujemy projekty układów wyposażonych w systemy wizualizacji danych procesowych.
  • Automatyzujemy całe lub wybrane procesy technologiczne.