Automatyka budynków

Systemy automatyki budynków, rozpoznawane często pod określeniem inteligentny budynek, umożliwiają przystosowywanie zainstalowanych urządzeń domowych do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz potrzeb użytkowników. Taka elastyczność umożliwia modyfikację konfiguracji wyposażenia w dowolnym momencie czasowym bez jakiejkolwiek ingerencji w strukturę budynku. Wszelkie zmiany funkcjonalności odbywają się na poziomie oprogramowania zupełnie bezinwazyjnie. Użytkownik w dowolnym momencie może sterować wybraną funkcją, bądź grupą funkcji, zgodnie z założonym planem.

Przykładowo jednym przyciskiem może przystosować pomieszczenie do wymogów wygodnego snu zamykając żaluzje, regulując oświetlenie i temperaturę albo też przystosować pomieszczenie do oglądania projekcji wideo lub audio.

Wiele możliwości jest uzależnionych wyłącznie od fantazji użytkowników, a nasza firma pomoże spełnić takie pomysły.

Wdrażamy systemy automatycznego zbierania danych zużycia czynników energetycznych:
 • energii elektrycznej
 • zużycia wody
 • gazu
 • energii cieplnej

Wykonujemy instalacje całych obiektów jak i automatykę charakterystyczną dla konkretnych funkcjonalności. Oferujemy systemy automatycznego sterowania odbiornikami w sposób umożliwiający dużą efektywność eksploatacyjną przy równoczesnej minimalizacji kosztów, np. do napędu pomp i wentylatorów oraz w układach klimatyzacyjnych stosując przemienniki częstotliwości.

Innym aspektem stosowania elementów automatyki budynków jest sfera zarządzania obiektem z poziomu administratora, zarządcy obiektu, poprzez centralny system zarządzania obiektem. Głównymi elementami centralnego systemu zarządzania są:

 • system zarządzania energią
 • ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
 • ochrona i bezpieczeństwo
 • kontrola dostępu
 • ochrona przeciwpożarowa
 • oświetlenie
 • telekomunikacja
 • systemy audio i video
 • okablowanie i sieci strukturalne

Instalacje automatyki budynków koegzystują lub są integralną częścią instalacji zasilającej.

Wykonujemy instalacje całych obiektów jak i rozbudowę istniejących układów o automatykę charakterystyczną dla konkretnych funkcjonalności. W tym szczególny nacisk kładziemy na automatykę systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz oświetleniowych.