Instalacje ochronne

Często w instalacjach elektrycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych występują różne negatywne zjawiska. Szczególnie kłopotliwe są przepięcia powstające w wyniku wyładowań  atmosferycznych i zakłócenia związane z uszkodzeniami różnych urządzeń w tym przemienników częstotliwości i zasilaczy impulsowych. Uszkodzenia urządzeń energoelektronicznych powodują generowanie zakłóceń takich jak wyższe harmoniczne i składowe stałe o wysokim potencjale nałożone na prąd przemienny.

Szczególnie kłopotliwe są przepięcia powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych i zakłócenia związane ze współużytkowaniem wielu urządzeń powodujących generowanie się wyższych harmonicznych i zakłóceń związanych ze wahaniem napięcia. Ochrona przeciwprzepięciowa stanowi zabezpieczenie urządzeń przed ich uszkodzeniami oraz może pełnić funkcję zabezpieczającą przed porażeniem, np. w sytuacji uszkodzeń mechanicznych izolacji, tzw. „przebicia”.

Stosujemy urządzenia ochrony przepięciowej w instalacjach elektrycznych i logicznych dla urządzeń wrażliwych na przepięcia elektryczne. Chronimy szczególnie wrażliwe na przepięcia elementy infrastruktury energetycznej. Wykonujemy uziemienia, instalacje piorunochronne i odgromowe w domkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i o specjalnym przeznaczeniu. Każdą instalację certyfikujemy stosownymi pomiarami:

  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • ciągłości obwodów odgromowych