Instalacje oświetleniowe

Oświetlenie, które kiedyś kojarzyło nam się głównie z oświetleniem miejsca pobytu, dzisiaj postrzegamy także jako jeden z istotnych elementów poprawiających atrakcyjność wizualną danego miejsca. Dotyczy to w zasadzie wszystkich obiektów, ciągów komunikacyjnych, miejsc o szczególnym znaczeniu.

Instalacje oświetleniowe są istotnym odbiorcą energii elektrycznej. Szacuje się, że pochłania od 25 do 30 % energii. Warto więc spojrzeć na tę część instalacji elektrycznych jak na źródło potencjalnych oszczędności. W wykonywanych instalacjach często stosujemy rozwiązania oparte na energooszczędnych źródłach światła, np.LED.

Wykonujemy wg przedstawionego projektu lub własnego instalacje oświetleniowe:

  • miesz­ka­niowe
  • w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicznej
  • firmach
  • ilu­mi­na­cyjne
  • archi­tek­to­niczne i ozdobne
  • par­kowe i uliczne
  • prze­my­słowe
  • ogro­dowe
  • inne