Instalacje zasilające

Bezpieczeństwo i niezawodność są głównym wymogiem współczesnych instalacji zasilania elektrycznego. Instalacją zasilającą określamy instalację elektryczną służąca do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą pośrednią bądź główną obiektu-budynku.

Wykonujemy instalacje:

  • zasilające place budów (linie napowietrzne i podziemne)
  • zasilające wybrane punkty oświetleniowe
  • zasilające wybrane gniazda wtykowe (np.teleinformatyczne)
  • zasilania awaryjnego (zasilacze awaryjne oraz agregaty prądotwórcze)
  • zasilające linie technologiczne bądź szczególne punkty technologiczne (np. urządzenie na hali produkcyjnej wymagające osobnego, wyższego zabezpieczenia prądowego)

W/w wymienione instalacje w większości mogą być realizowane wewnątrz obiektów budowlanych lub jako zewnętrzne.

Wszystkie wykonywane przez nas prace elektryczne potwierdzamy stosownymi pomiarami.