Monitoring i kontrola dostępu

Monitoring obiektów

Pod pojęciem monitoringu obiektów rozumiemy wszelkie instalacje służące prawidłowej obsłudze, niezawodności urządzeń, bezpieczeństwu i wygodzie użytkowników.

1. Domofony i systemy kontroli dostępu

W zależności od wielkości obiektu, spełnianej funkcji i jego rangi, systemy kontroli dostępu mogą być budowane w oparciu o mniej lub bardziej skomplikowany układ funkcjonalny. W prostych instalacjach kontrola dostępu powiązana z domofonem sprowadza się do każdorazowej identyfikacji zasadności otwarcia drzwi.

W rozbudowanych instalacjach mogą być stosowane karty zbliżeniowe lub transpondery (breloki) zbliżeniowe do weryfikacji uprawnienia wejścia (wówczas nie jest wymagane każdorazowe używanie przycisku na wideofonie lub unifonie (domofon wideo lub audio). Ponadto każde przejście może posiadać osobną, niezależną bazę danych z wymaganymi uprawnieniami do korzystania.

W bardziej zaawansowanych systemach jednostką centralną jest serwer dedykowany, który umożliwia komunikację i konfigurację poszczególnych elementów systemu. Serwer na podstawie zebranych danych z otwarć poszczególnych przejść może współpracować z systemami kadrowo-płacowymi dostarczając informacji w odpowiedniej postaci o czasie pracy i miejscu pobytu osób rejestrowanych (tzw. system Rejestracji Czasu Pracy – RCP)

Instalujemy rozwiązania oparte o systemy głosowe i wideo w mieszkaniach indywidualnych i zabudowie wielorodzinnej. Proponujemy zaawansowane rozwiązania dla instytucji i zakładów przemysłowych. Chętnie podejmujemy się wykonawstwa zleceń w instytucjach, firmach o niestandardowych wymaganiach.

2. Instalacje alarmowe

Instalacje alarmowe ściśle współpracują z systemami kontroli dostępu. Podczas nieobecności domowników lub po godzinach pracy to właśnie one przejmują kontrolę nad obiektem chronionym. Zabezpieczają mieszkania , domy i obiekty przemysłowe przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Mogą informować wyspecjalizowane służby lub wyznaczone osoby o zaistniałym zdarzeniu różnymi drogami. Za pomocą sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych ,liniami kablowymi lub drogą radiową. Informacje o zdarzeniu mogą być przekazywane bezpośrednio do telefonów komórkowych odpowiedzialnych osób.

Instalacje alarmowe mogą być wykonywane w technologii przewodowej (wszystkie elementy systemu takie jak czujki, sygnalizatory, centrale połączone są przewodami elektrycznymi) co wymaga podjęcia decyzji o ich zastosowaniu na etapie budowy lub remontu obiektu. Występuje konieczność ułożenia przewodów.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wyposażonego w komunikację radiową. Wszystkie elementy systemu komunikują się ze sobą za pomocą szyfrowanego protokołu radiowego.
Wykonujemy instalacje alarmowe przewodowe oraz radiowe w obiektach prywatnych i przemysłowych.

3. Telewizja przemysłowa

Kolejnym etapem rozwoju systemu monitoringu obiektu jest wyposażenie go wizyjny system nadzoru. System taki popularnie nazywany jest „telewizją przemysłową”. System w najprostszym przypadku składa się z kamer zamontowanych w newralgicznych miejscach oraz rejestratora zapisującego obraz z kamer. Do wyboru mamy różne kamery: analogowe, cyfrowe, o małej i dużej rozdzielczości , rejestrujące w widmie widzialnym i podczerwieni, montowane wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Rejestratory mogą być pojedyncze lub zwielokrotnione, dla bezpieczeństwa rozmieszczone w różnych punktach obiektu lub poza nim.

Realizujemy systemy dozoru  wizualnego w oparciu o kamery pracujące w widmie widzialnym oraz w podczerwieni. Systemy mogą być specjalizowane do kontroli ruchu osób lub kontroli pracy urządzeń. Tworzymy systemy zbierania danych i wizualizacji.