Administracja systemami

Zachowanie ciągłości pracy systemów i infrastruktury serwerowej jest przeważnie głównym celem stawianym działom informatyki.

Proponujemy przejęcie odpowiedzialności za działanie serwerów łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjną i informatyczna w firmie.

Nasza oferta w zakresie administracji infrastruktury serwerowej obejmuje:

 • instalację, administrację, zabezpieczenia oraz monitoring serwerów:
  • serwery http – serwisy internetowe,
  • serwery poczty – poczta,
  • serwery VPN – zdalny dostęp do sieci lokalnej,
  • serwer Samba – otoczenie sieciowe z systemu Windows,
  • serwery FTP – wymiana danych z klientami,
  • serwery baz danych,
  • serwery DHCP – konfiguracja stacji roboczych,
  • serwery DNS – zarządzanie domenami internetowymi,
  • systemy backupowe – zabezpieczenie danych,
  • firewall – ochrona sieci przed nieautoryzowanym dostępem,
  • konfiguracja macierzy dyskowych i zarządzanie nimi,
  • serwery zwirtualizowane
 • zdalną 24-godzinna opiekę nad serwerem,
 • stały nadzór nad obciążeniem i wydajnością serwera,
 • instalację, konfiguracje oraz aktualizację dowolnego oprogramowania,
 • zarządzanie usługami na serwerze,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • wirtualizację komputerów i serwerów,
 • wsparcie dla systemów Redhat, Suse, Debian GNU/Linux, Fedora Core, Slackware, Ubuntu,
 • wdrażanie niestandardowych rozwiązań opartych na systemie Linux.