Obsługa informatyczna firm

W czasach ciągłego poszukiwania rozwiązań sprzyjających zwiększaniu wydajności przy zachowaniu możliwie niskich kosztów, outsourcing usług staje się rozwiązaniem coraz powszechniej wykorzystywanym. Jak wiadomo, sprawna infrastruktura teleinformatyczna w firmie przekłada się na:

 • mniejszy koszt działania przedsiębiorstwa,
 • większa efektywność i wydajność
 • bezpieczeństwo Twoich danych,
 • zapewnienie wymaganej infrastruktury informatycznej,
 • utrzymywanie infrastruktury i systemów w stałej gotowości do pracy
 • sprawny przepływ informacji,
 • strategia rozwoju IT dostosowana do potrzeb i trendów biznesowych,
 • dostęp do najnowszych technologii.

W oferowanej usłudze informatycznego wsparcia firm możemy zaproponować:

 • audyt oraz inwentaryzację oprogramowania i sprzętu,
 • doradztwo w zakresie zakupów sprzętu i rozwoju oprogramowania,
 • analizę kosztów eksploatacji obecnie używanego sprzętu/oprogramowania oraz ich optymalizację,
 • nadzór nad siecią firmową,
 • wykonywanie kopii zapasowych (archiwizacja danych),
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • zarządzanie obecnie używanymi aplikacjami dedykowanymi,
 • projektowanie, wdrażanie i administrację aplikacjami dedykowanymi,
 • testy funkcjonalne, integracyjne i wydajnościowe systemów,
 • obsługę informatyczną serwerów i środowiska sieciowego,
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z oprogramowaniem i siecią,
 • uaktualnianie oprogramowania i zarządzanie licencjami,
 • budowanie, rozwój i pozycjonowanie stron WWW,
 • administrację stroną firmową,
 • stałą dokumentację projektowanych rozwiązań.